detail
Oprava kapličky Panny Marie v Budíkově

Objekt postavený roku 1863 byl opraven se snahou zvýšit autentičnost dochovalých architektonických prvků. Byly učiněny zásahy směřující ke snížení zavlhání obvodového zdiva a následně  zhotoveny nové vrstvy vnitřní podlahy.  Poškozené  vnitřní  a venkovní omítky  byly  opraveny
a opatřeny  novými  nátěry.   Vnitřní  výmalba  vycházela  z barevnosti nalezené sondami, obraz pozadí u oltáře byl nově navržen stejně jako malba  Panny Marie s Ježíškem nad vchodem.  Kamenné prvky ostění
byly očištěny od maltové úpravy, venkovní kamenné dlažby skryté pod vrstvami vegetace byly odhaleny a doplněny. Renovací a nové nátěry podstoupily truhlářské a klempířské prvky stavby.
klikni klikni klikni klikni
klikni klikni klikni klikni
klikni

klikni pro informace o firměklikni pro více informacíklikni pro informace o realizovaných akcíchklikni pro informace o prodeji stavebninklikni pro kontakty a mapu    
        klikni pro návrat