detail
Oprava střechy stájí kláštěra v Želivě

Havarijní stav památkově chráněného objektu si vyžádal zásahy do konstrukce krovů (výměny krokví, vazných trámů, kráčat, latí) a následné doplnění pálené krytiny vhodně navazující na stávající bobrovku. Situace byla o to komplikovanější, že zatékáním do objektu již došlo k rozpadu částí stropních kleneb a manipulace s velkými prvky krovu byla nad tímto prostorem velmi obtížná.  Při sanaci byly opraveny i defekty zdiva.
klikni klikni klikni klikni
klikni klikni klikni klikni
klikni klikni klikni klikni
klikni pro informace o firměklikni pro více informacíklikni pro informace o realizovaných akcíchklikni pro informace o prodeji stavebninklikni pro kontakty a mapu    
        klikni pro návrat