detail
Fara katolické církve v Humpolci - oprava fasády

Po opravě střechy a krovu objektu došlo na renovaci fasády. Na uliční frontě byly doplněny obálky pod okny snesené při opravě v osmdesátých letech, boční a dvorní fasády byly doplněny novými prvky navrženými ing. Kocmanem - protažení hlavní římsy, falešná okna, šambrány, nárožní bosáže. Barevnost vychází z nalezených odstínů a je řešena v systému JUB revital Si.
klikni klikni klikni klikni
klikni klikni klikni klikni
klikni klikni klikni klikni
klikni klikni klikni klikni
klikni pro informace o firměklikni pro více informacíklikni pro informace o realizovaných akcíchklikni pro informace o prodeji stavebninklikni pro kontakty a mapu    
        klikni pro návrat